Slide Left Slide Right

Welkom

Van der Putten Advocaten

Maak kennis

mr. W.J.M. (Willem) van der Putten | mr. D.P.J. (Daniëlle) van der Putten

Maak kennis

Welkom

Van der Putten Advocaten is een samenwerkingsverband tussen mr. W.J.M. van der Putten en mr. D.P.J. van der Putten, welke ieder als zelfstandig werkend advocaat zijn verbonden aan het samenwerkingsverband. Van der Putten Advocaten is gespecialiseerd in het Strafrecht, het Personen- en Familierecht en het Jeugdrecht. Daarnaast kunt u bij ons ook terecht voor alle aanverwante rechtsgebieden, zoals bestuursrecht, sociale zekerheidsrecht, huurrecht en arbeidsrecht.

Advocaten

Van der Putten Advocaten is in 2019 opgericht door Willem van der putten (T: 013 – 468 42 01) of (T: 06 – 23 73 82 35) wvdputten@vanderputtenadvocaten.nl of wvdputten@home.nl en Daniëlle van der Putten (T: 013 -468 42 01) dvdputten@vanderputtenadvocaten.nl

 

OVER ONS

mr. W.J.M. (Willem) van der Putten
Willem van der Putten heeft zich gespecialiseerd in het strafrecht en criminologie. Als strafadvocaat heeft mr. van der Putten al 37 jaar ervaring en behandelt alle soorten strafzaken, waaronder onder andere drugszaken, geweldsdelicten, diefstal, fraude, zedenzaken en levensdelicten.

 

Willem van der Putten is zeer vasthoudend, betrokken en gedreven.

 

Willem van der Putten staat bekend om zijn kennis van het strafrecht en strafprocesrecht. Hij is lid van Beroepsvereniging NvSA, Nederlandse Vereniging Van Strafrechtadvocaten.

mr. D.P.J. (Daniëlle) van der Putten
Daniëlle van der Putten is in 2007 afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens en na haar studie heeft Daniëlle gewerkt op verschillende advocatenkantoren in de functie van secretaresse, juridisch medewerker en later als advocaat. Daniëlle staat mensen bij die problemen ervaren op het gebied van het personen- en familierecht en Jeugdrecht in brede zin. Hierbij kunt u onder meer denken aan echtscheidingen, verbreking samenleving, boedelscheidingen, alimentatie, omgang, gezag, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Daarnaast staat zij mensen bij op het gebied van de algemene rechtspraktijk, waaronder bestuursrecht en burgerlijk recht. Haar inzet beperkt zich niet enkel tot het juridische probleem, maar omvat een persoonlijke begeleiding in het traject waarmee u te maken kunt krijgen in vaak een zware en emotionele periode. Daniëlle vindt het belangrijk dat mensen op deskundige en professionele wijze bijgestaan worden, maar vindt het daarnaast tevens van belang dat mensen zich veilig voelen op een moment dat ze in een uiterst kwetsbare periode van hun leven zitten en is daardoor betrokken bij haar klanten.

Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future.

- John F. Kennedy -

Rechtsgebieden

Van der Putten Advocaten is gespecialiseerd in Personen- en familierecht, Strafrecht en Jeugdrecht. Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor alle aanverwante rechtsgebieden, de algemene praktijk waaronder het Burgerlijk recht en Bestuursrecht.

Strafrecht
Iedereen kan met strafrecht in aanraking komen. Indien u verdacht wordt van een misdrijf of een overtreding, is het van belang om bijstand van een strafrechtadvocaat in te schakelen. In het strafrecht gaat het immers om een procedure tussen een persoon en de Nederlandse Staat. Het Openbaar Ministerie treedt daarbij op namens de Staat. Als u voor het eerst met het strafrecht geconfronteerd wordt, komt er veel op u af en is het van belang advies in te winnen. Indien u wordt aangehouden en verhoord, dan kunt u via de politie uw eigen voorkeursadvocaat laten inschakelen. Deze kosten worden dan vervolgens vergoed door de Staat. Het kan ook zijn dat u door middel van een strafbeschikking of een dagvaarding wordt betrokken in het strafrecht. Ook dan is het van belang om een strafrechtadvocaat in te schakelen om u goed voor te bereiden en u bij te staan ter zitting.
Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is een ruim rechtsgebied. Het omvat eigenlijk alles wat te maken heeft met familiebetrekkingen en de hoedanigheid en bevoegdheid van personen. Binnen ons kantoor behandelen wij de zaken binnen dit ruime rechtsgebied. Hierbij kunt u denken aan echtscheidingen, verbreking samenwoning, boedelscheidingen, alimentatie, omgang, gezag en erkenning/vaststelling vaderschap.

 

Familierechtelijke gebeurtenissen zijn aangelegenheden die vaak diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer. Het is daarom van belang dat u de juiste en passende bijstand ontvangt die past bij uw situatie. Binnen het personen- en familierecht kan op verschillende manieren naar een oplossing van uw probleem worden toegewerkt. U kunt rekenen op juridische bijstand en deskundig advies door een betrokken advocaat. Samen met u zal bekeken worden welke route bewandeld moet worden.

Jeugdrecht
Onder Jeugdrecht vallen onder meer de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarige kinderen. Dit zijn vergaande en ingrijpende maatregelen in een veelal gedwongen setting. Juist wanneer het om kinderen gaat, is het van belang dat u op juiste en passende wijze bijstand krijgt. Deze bijstand kan bestaan uit het geven van advies, het inzetten van bemiddeling met betreffende instanties en uiteraard uit het verlenen van juridische bijstand in procedures bij de rechtbank. Daarnaast komen ook jongeren regelmatig in aanraking met de politie en derhalve met het strafrecht. Zeker als jongeren vastzitten is het van belang om snel te handelen. Minderjarigen horen niet thuis in de cel. Het is dan van belang zo spoedig mogelijk een advocaat in te schakelen. De gevolgen voor de toekomst van jongeren kunnen ze vaak zelf niet overzien. Een strafblad heeft immers grote gevolgen. Wij staan de minderjarigen hierin vakkundig bij. Bijstand van minderjarigen is vaak kosteloos.

 Rechtsgebieden registratie
De hierna genoemde advocaten hebben zich op de daarin genoemde hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd. Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.
 

Strafrecht  -  Mr. W.J.M. van der Putten
Financieel economisch strafrecht  •  Fiscaal strafrecht  •  Internationaal strafrecht  •  Jeugdstrafrecht  •  Milieu strafrecht  •  Militair strafrecht  •  TBS  •  Uit- en Overleveringszaken

Personen- en Familierecht  -  Mr. D.P.J. van der Putten

Echtscheidingen  •  Alimentatiezaken  •  Omgangsregelingen  •  Internationaal privaatrecht  •  Jeugdbeschermingsrecht  •  Ouderschap en erkenning

Personen- Algemene rechtspraktijk  -  Mr. D.P.J. van der Putten

Burgerlijk recht  •  bestuursrecht

Ons kantoor

Tarieven

Van der Putten Advocaten staat cliënten zowel bij op basis van een vooraf afgesproken uurtarief als op basis van gesubsidieerde rechtshulp (pro deo).

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Indien u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand zullen wij voor u hiervoor een aanvraag doen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand zal per zaak aan u een eigen bijdrage opleggen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw (gezamenlijk) jaarinkomen.
Uurtarief
Indien u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand of u wenst liever bijstand op betalende basis, dan zullen wij tijdens het eerste gesprek duidelijke afspraken met u maken over het te hanteren uurtarief. De hoogte van het vooraf overeen te komen uurtarief is afhankelijk van de aard, het belang en de spoedeisendheid van de zaak. Wij brengen geen kantoorkosten aan u in rekening.

In het strafrecht geldt dat indien u wordt vervolgd en in bewaring wordt gesteld u ambtshalve een advocaat krijgt toegevoegd. Minderjarigen krijgen altijd een advocaat toegevoegd. Dit betekent dat wij minderjarigen altijd kosteloos bij kunnen staan. In geval van gesubsidieerde rechtsbijstand spannen wij ons uiteraard net zoveel in als wanneer u op betalende basis door ons wordt bijgestaan.

Bankgegevens
Van der Putten advocaten is een samenwerkingsverband tussen Advocatenkantoor mr. W.J.M. van der Putten en DPJ van der Putten Advocatuur. U zult van een van beiden een declaratie ontvangen en wij verzoeken u om het declaratiebedrag over te maken op het rekeningnummer zoals vermeld op uw declaratie.

 

MR. W.J.M. (WILLEM) VAN DER PUTTEN

Advocatenkantoor mr. W.J.M. van der Putten  (KvK 17265707 en BTW-nummer 071828448B02): rekeningnummer NL 03 ABNA 0455 0765 88.

Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor mr. W.J.M. van der Putten (KvK 18056858): rekeningnummer NL 17 ABNA 0559 2004 04.

 

MR. D.P.J. (DANIËLLE) VAN DER PUTTEN
DPJ van der Putten Advocatuur (KvK 61127264 en BTW-nummer NL152396081B01): rekeningnummer NL76 ABNA 0574 9462 25.

Stichting Beheer Derdengelden DPJ van der Putten Advocatuur (kvk 73722367): rekeningnummer NL36 ABNA 0837 5531 05.

wvdputten@vanderputtenadvocaten.nl

dvdputten@vanderputtenadvocaten.nl

W.J.M. van der Putten: Tilburgseweg 213, 5051 AG Goirle | D.P.J. van der Putten: Tilburgseweg 213, 5051 AG Goirle

 

Contact

VAN DER PUTTEN ADVOCATEN
info@vanderputtenadvocaten.nl

 

MR. W.J.M. (WILLEM) VAN DER PUTTEN
Advocaat
T: 013 – 468 42 01
T: 06 – 23 73 82 35
wvdputten@vanderputtenadvocaten.nl
wvdputten@home.nl

 

MR. D.P.J. (DANIËLLE) VAN DER PUTTEN
Advocaat dvdputten@vanderputtenadvocaten.nl

 

 

Van der Putten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten mr. W.J.M. van der Putten (h.o.d.n. Advocatenkantoor mr. W.J.M. van der Putten) en mr. D.P.J. van der Putten (h.o.d.n. DPJ van der Putten Advocatuur) die ieder voor eigen rekening en risico hun praktijk uitoefenen. Iedere opdracht wordt uitsluitend aangegaan met één van voornoemde advocaten.